About Us

LUYỆN THI ĐẠI HỌC – THPT QUỐC GIA 2015

Khóa học dành cho học sinh lớp 12, thí sinh tự do đã ôn luyện kiến thức tổng thể, muốn chú trọng hơn trong việc rèn phương pháp, luyện kĩ năng

Làm quen với cấu trúc đề thi 2015 và nhận diện tất cả các dạng bài thường gặp và có thể thi.

Thành thạo phương pháp giải các dạng bài: nhanh, chính xác và đạt điểm tối đa.

Rèn luyện kỹ năng giải đề thi: phân bổ thời gian, nhận diện câu hỏi, đoán đáp án.

Nhận diện và cách tránh các lỗi thường gặp đối với từng dạng bài

logo