Khai Giảng Lớp Nghe Nói sau C

Khai giảng lớp Nghe Nói sau C Thứ Hai ngày 21/2/2018 Lịch học: sáng 8h00 – 10h00 Chiều 14h00- 16h00  : Tối 18h00 – 20h00 Thời lượng : 2 tháng Văn phòng Trung tâm  số 17, ngõ 199/41 Hồ Tùng …

Xem thêm

Khai Giảng Lớp Nghe Nói sau B

Khai giảng lớp Nghe Nói sau B Thứ Hai ngày 21/2/2018 Lịch học: sáng 8h00 – 10h00 Chiều 14h00- 16h00  : Tối 18h00 – 20h00 Thời lượng : 2 tháng  Văn phòng Trung tâm  số 17, ngõ 199/41 Hồ Tùng …

Xem thêm
N1

Khai Giảng Lớp Nghe Nói sau A

Khai giảng lớp Nghe Nói sau A Thứ Hai ngày 21/2/2018 Lịch học: sáng 8h00 – 9h30 & 9h30 – 11h00 Chiều 14h00- 15h30 Tối 18h00 – 19h30 & 19h30 – 21h00 Thời lượng : 25 buổi Học phí : …

Xem thêm
logo