KHÓA NGỮ PHÁP CƠ BẢN

GIỚI THIỆU

Ngoài những yếu tố thực hành như nghe (listening), nói (speaking), đọc (reading), viết (writing) người học cần phải hiểu đầy đủ, sâu sắc những kiến thức ngữ pháp cơ bản và thực hành thành thạo.

Những người đang học hay sử dụng tiếng Anh thường hay bị nhầm lẫn những cách dùng của cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Chẳng hạn như khi nào thì dùng mạo từ “a”, “an”, “the”, sự khác biệt giữa “make” và “do”, giữa “during” và “while”…

Để giúp bạn giải quyết vấn đề trên, chúng tôi xin giới thiệu Khoá Ngữ Pháp Cơ Bản dành cho các học viên tiếng Anh ở bất kỳ trình độ nào cần nắm vững và hiểu cặn kẽ về ngữ pháp tiếng Anh.

2. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Học viên tiếng Anh trình độ A -B muốn cải thiện kiến thức ngữ pháp tiếng Anh.

- Học viên đã học tiếng Anh trước đây, nhưng bị mất kiến thức  ngữ pháp căn bản.

- Sinh viên các trường đại học muốn nắm vững ngữ pháp để chuẩn bị cho các kỳ thi viết tại trường.

- Học sinh phổ thông trung học.

- Học viên ôn thi cao học không chuyên ngoại ngữ.

- Học viên ở bất kỳ trình độ nào muốn nắm vững ngữ pháp cơ bản tạo nền tảng cho các khóa học nâng cao tiếp theo.

MỤC ĐÍCH

- Giúp người học tiếng Anh nắm vững kiến thức ngữ pháp cơ bản, tạo nền tảng cho người học thực hành kỹ năng nói và viết chính xác và tự tin hơn.

- Cung cấp và củng cố kiến thức ngữ pháp cần thiết cho học viên muốn thành công trong các kỳ thi viết tiếng Anh.

- Thiết lập nền tảng kiến thức cơ bản cho học viên để tiếp tục tham gia các khóa học nâng cao.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Thời lượng : 25 buổi